Ara
  • caglarktl

BROMELAİN
Son yıllarda öne çıkan bir etkili madde olan bromelain, Ananasın (Bromeliaceae) gövde ve meyvesinden ticari olarak elde edilen protein sindirici bir enzimdir.
BROMEALİN VE ELDESİ


Bromelain, PROTEİN SİNDİRİM ENZİMİ GRUBUNA ait olup, ananasın gövde ve meyvesinden elde edilmektedir. Gövde ve meyveden elde edilen bromelain farklılık göstermektedir.

Bromelain karmaşık birçok farklı tiolendopeptidazlardan ve diğer maddelerden (fosfotaz, glukosidaz, peroksidaz, selulaz, eskharaz glikoproteinler ve karbonhidratlar, eskharaz ve birçok proteinaz inhibitörleri) oluşmaktadır.

Ham bromelainin ana bileşeni proteolitik enzimdir ve glikoprotein olarak da adlandırılmaktadır.


BROMELAİNİN FARMAKOLOJİK ETKİLERİ


1. ANTİDİYARETİK ETKİ

· Bromelainin, Vibrio cholerae ve Escherichia coli gibi bakteriyel enterotoksinlerin hayvanlarda oluşturduğu diyarelere karşı koruyucu olduğu saptanmıştır.


· Ayrıca, bazı belirlenen barsak patojenlerinin belirli etkilerini önlemekte ve antibiyotiklerle sinerji yapmaktadır; bunun sonucunda, bromelain spesifik enfeksiyonlara karşı koruma sağlamaktadır.


Bazı araştırmacılar, bromelainin reseptor bağlanma yerlerini değiştirerek yapışmayı onleyici ajan olarak gorev yaptığını ve barsak salgılama sinyal yollarını etkilediğini (adenozin 3’ 5’ siklik monofosfat, guanozin 3’ 5’ siklik monofosfat ve de kalsiyum bağımlı sinyal yolları) saptamışlardır.


2. ANTİİNFLAMATUAR ETKİ

· Bromelainin ANTİİNFLAMATUARve ANALJEZİKolarak artrit semptomlarının tedavisinde kullanıldığı bildirilmiştir.


Analjezik ve antiinflamatuar etkinin araşidonik asit yolağının inhibisyonu ile seçiçi olarak tromboksan uretiminin azalmasına, tromboksan/ prostasiklin oranının değişmesine ve direkt olarak prostaglandin 2 reseptorlerine etki ederek nosiseptorleri etkilemesiyle oluştuğu gozlenmiştir.


3. ANTİMİKROBİYAL ETKİ

· Candida albicans’a karşı da ANTİFUNGAL etki gösterdiği in vitro çalışma ile saptanmıştır.


Bromelainin antibiyotiklerle kombine kullanımında zatürre, bronşit, Staphylococcus enfeksiyonlarında, tromboflebitte, sinüzit, idrar yolları enfeksiyonlarında, piyelonefritte, perirektal ve rektal apselerde sadece antibiyotikle tedaviye karşı daha etkili bulunmuştur.


4. ANTİOKSİDAN ETKİ

· Ananas suyunda bulunan majör fenolik asitlerin majör karetonoitlerin ve alkaloitin antioksidan aktiviteden sorumlu oldukları bulunmuştur.


· Yüksek oranda içerdiği magnezyum sayesinde hem cilde faydalıdır hem de kollajen, kıkırdak ve kemik yapısı için de önemlidir.


5.ANTİOSTEO ARTRİT ETKİ

· Bromelain, osteo arteriti hafifletici etki göstermektedir.


· Ananas enzimleri, romatoid arterit tedavisinde başarı ile kullanılmaktadır.


6. ANTİTROMBOTİK ETKİ

· Bromelainin kan pıhtılaşmasının suresini arttırdığı gözlenmiştir; bu etkiyi, serum fibrinolitik enziminin etkinliğini ve sentezini inhibe ederek göstermektedir.


7. ANTİKANSER ETKİ

T-hücrelerini aktive, (TNF) monositleri sirkule ederek, tümör nekrozis faktörünü ve interlokin (IL) ’lerin yapımını artırarak etki gösterir. Ayrıca, kanser terapisinde immunomodulator rol oynadığı da saptanmıştır.


8. İMMÜNOLOJİK ETKİ

· Otoimmun hastalıklarda ve kronik iltihaplı oluşumlarda bromelain, adjuvant tedavi yaklaşımı için önerilmektedir.


9. KARDİYOVASKÜLER ETKİ

· Bromelain ile yapılan çalışmalarda; KORONER KALP HASTALIKLARI, HİPERTANSİYON, PERİFERİK ARTER HASTALIKLARI, KALP YETERSİZLİĞİ, ROMATİZMAYA BAĞLI KALP HASTALIKLARI, KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI, İNME gibi kardiyovasküler hastalıkların gelişmesini önlediği gösterilmiştir.


10. DİĞER ETKİLER

· Ananas suyunda bulunan C vitamininin ağız hijyeninde önemli rol oynadığı jinjivit (diş eti iltihabı) ve periodontal hastalıkların riskini azalttığı bulunmuştur.


· İlave olarak, vücudun bakteri ve toksinlere karsı direncini artırıp, zarar gören ağız yumuşak dokularını iyileştirip, aynı zamanda lenf sisteminin sağlıklı çalışmasına da yardımcı olmaktadır.


· Ananas enzimlerinin yaralanmaları, diyabetik ülserleri ve genel cerrahi sonucu oluşan doku iyileşmesini hızlandırdığı saptanmıştır.


· Ananas suyunda bulunan bromelainin, alınan gıdalardaki proteinleri parçalamada, mide ve bağırsakta zararlı bakterileri yok etmede yardımcı olduğu gibi iştahsızlığı düzenlediği de bulunmuştur.


· Ayrıca, proteinleri mide ve bağırsakta parçalayarak sindirime yardımcı olup, parçalanan protein moleküllerinin bağırsak tarafından absorbe edilmesini sağlayarak daha hızlı kan akışına girmelerini sağlamaktadır.


· İdrar yolu enfeksiyonunu iyileştirmektedir.


· Yağların ve kolesterolün metabolizmasına yardımcı olduğu için kilo vermek isteyenlere önerilmektedir.


· Ananas suyu demirin insan vücudu tarafından çabuk absorbe edilmesini sağlamaktadır.


· Bir diğer önemli etkisi, mukusun çözünmesi ve böylece tüberküloz gibi hastalıklardan hızlı bir şekilde iyileşme görülmesine sebep olmaktadır.


· Ananas, karbonhidrat ve α-hidroksi asitler (AHA) içerdiğinden dolayı nemlendirici etkiye sahiptir.


· Cildin esnekliğini artırmaktadır.


· Hücre yenilenmesini uyarıcı etki gösterir


· Bromelain pankreatektomi, ekzokrin pankreas yetmezliği hastalarında SİNDİRİM ENZİMİolarak kullanılmaktadır. Bromelainin, safra ve pankreatin kombinasyonu sonucu dışkı yolu ile yağ düşürücü etkisi gözlenmiştir.160 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör